O grze

Podstawowe informacje na temat gry

Podstawowym, indywidualnym celem gry jest opieka nad rybami, których dobrostan zmienia się w czasie. Aby utrzymać ryby we właściwej formie i zapewnić ich wzrost, należy je regularnie karmić, zabawiać i pielęgnować. Czas życia ryb jest nieograniczony i zależny wyłącznie od determinacji graczy. Im dłużej gracz opiekuje się we właściwy sposób swoimi rybami, tym większe urosną.

Drugorzędnym indywidualnym celem gry jest zdobywanie odznak w postaci brązowych, srebrnych i złotych łusek i rywalizacja na tym polu z innymi graczami. Specjalnym rodzajem wyróżnień są medale, nadawane za aktywność w świecie rzeczywistym i wyjątkowe zasługi.

Hodowla własnych ryb wymagać będzie założenia konta i podanie swojego adresu e-mail oraz wieku, co jest konieczne aby zapewnić bezpieczeństwo prawne usługi udostępnianej nieletnim. Każdy może założyć konto gracza. Każdy gracz może hodować jedną lub więcej ryb. Karmienie, leczenie i rozweselanie ryb dostępne są bez ograniczeń – liczy się wykonanie określonej czynności przez zalogowanego gracza.

Gatunkiem ryb hodowanym przez graczy są karpie. W stawach mogą mieszkać inne gatunki ryb, ale gracze nie mogą ich kontrolować. Każda ryba posiada indywidualne cechy nadane jej przez gracza i niemożliwe do zmiany w późniejszym etapie gry. Są to: nazwa, wiek, wygląd (kilka składników).
Dobrostan ryby określany jest przez trzy podstawowe parametry stanu ryby. Są to: głód, zdrowie, zadowolenie. Osiągnięcie przez którykolwiek z nich wartości zerowej powoduje śmierć ryby.

Każdy z parametrów stanu ryby przyjmuje poziom maksymalny w momencie wpuszczenia nowej ryby do stawu. Obniża się zaś z upływem czasu. Tempo obniżania każdego z parametrów zależy w pewnym stopniu od parametrów stawu w którym znajduje się ryba, np. w stawie o niskiej temperaturze ryby głodnieją wolniej. Każda ryba żyje od początku do końca w wybranym przez gracza stawie. Wraz z wiekiem ryba rośnie coraz wolniej, częściej choruje.